Om projektet

Under 2018 arbetar vi med ett projekt för att synliggöra samisk mat och andra kulturella och kreativa näringar. Vi kommer att skapa event som främjar samiskt företagande med inriktningen mot samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi genom informations- och utvecklingsinsatser. För att genomföra detta behöver relevanta mötesplatser skapas för att ge förutsättningar till kunskapsutbyten, inspiration och synliggörande av samisk matkultur och andra produkter. De första aktiviteterna blir under jubileumsveckan Staare 2018 som anordnas 5-11 februari 2018 i Östersund.

 

Där ska vi bland annat 

  • Skapa en företagsby eller marknadplats
  • Genomföra Creative Talks
  • Bjuda på en företagsfrukost för det övriga näringslivet

Under resterande av 2018 ska vi

  • Turnera med Vallje on Wheels, mötesplatser för nätverkande
  • Skapa popup-event för marknadsföring och försäljning av produkter
  • Skapa koncept för kockduell
  • Initiera samarbetsprojekt mellan samiska mathantverkare och restauranger
  • Genomföra en informationskampanj om renen.