Synliggör och främjar

 

Under 2018 arbetar vi med ett projekt för att synliggöra samisk mat och andra kulturella och kreativa näringar. Vi kommer att skapa event som främjar samiskt företagande med inriktningen mot samisk mat. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi genom informations- och utvecklingsinsatser. För att genomföra detta behöver relevanta mötesplatser skapas för att ge förutsättningar till kunskapsutbyten, inspiration och synliggörande av samisk matkultur och andra produkter.

 

 

Projektägare och finansiering

 

Projektet ägs och drivs av Ávki samt finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

Nyhetsbrev

 

Ta del av allt som händer i vår verksamhet och närhet. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!